Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o reklamě - Film Tenkrát v ráji Zadáno 14.08.2015 17.08.2015 10:00
Vyhotovení návrhu uniformy LČR Zadáno 13.08.2015 23.09.2015 15:00
Dodávka víceúčelového těžebního stroje Zadáno 12.08.2015 06.10.2015 10:00
Dodávky studené obalované směsi (rámcová smlouva) Zadáno 12.08.2015 19.08.2015 10:00
Dodávka SadMat LZ Kladská - podzim 2015 - 060 - BK obal Zadávání 11.08.2015 18.08.2015 10:00
BP Doubravka v ř.km 4,6 – 7,3 Zadávání 08.08.2015 18.08.2015 08:00
Kompletní zajištění 20. lesnického reprezentačního plesu Zadáno 08.08.2015 08.09.2015 15:00
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Frýdek-Místek, Lesními správami Bruntál, Vítkov a Opava Zadávání 08.08.2015
Zpracování znaleckých posudků na prodejní cenu ojetých vozidel - Krajské ředitelství Frýdek Místek Zadávání 08.08.2015
Vyhotovené GP LS Ještěd 8/2015 Zadávání 07.08.2015 14.08.2015 10:00
Pasportizace vodních nádrží - RN Červený rybník, RN Hefrova, RN Louky Pyšná, RN Šoralova, RN Obora I - oprava Zadáno 05.08.2015 17.08.2015 09:00
BP Dobřejovický potok, ř.km 0,350 - 1,600 Zadávání 04.08.2015 13.08.2015 08:30
BP Kocába ř. km 31,700-35,300 - PD Zadávání 04.08.2015 14.08.2015 09:30
BP LP Černého 2,31 v ř km 0,0 – 1,715 Zadávání 04.08.2015 13.08.2015 09:30
BP PP Borského potoka od Boru ř. km 0,000-1,320 Zadávání 04.08.2015 14.08.2015 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016