Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 415 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, LS Klatovy, revíry Chejlava a Zelená Hora, předpokládaný objem 3500 m3 Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 718 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou - UKT, SLKT - těžba nahodilá živelná a kůrovcová na LS Klášterec Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 69 v kategorii 4 - LS Třebíč - Shrnování klestu na revíru Blatná hráz Zadáno 28.02.2020 11.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 414 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Tábor, revír Stříbrné Hutě Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 694 v kategorii 2 - výroba dříví komplexní četou na OM, LS Litoměřice Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 254 Doprava LS Buchlovice_2020_1 Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 24 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Komorní Hrádek, l.ú. Meduna a Ondřejov - stavba oplocenek Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 693 v kategorii 2 - výroba dříví komplexní četou na OM, LS Litoměřice Zrušeno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 692 v kategorii 2 - výroba dříví komplexní četou na OM, LS Litoměřice Zadáno 28.02.2020 10.03.2020 08:00
Poskytování poradenských služeb v oblasti dotací Zrušeno 28.02.2020 20.04.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 723 v kategorii 2 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Komorní Hrádek - l.ú.Senoraby č. 1 Zrušeno 27.02.2020 10.03.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 57 v kategorii 8 - Mechanizovaný úklid s ručním dočištěním a likvidací klestu - středisko Loučovice Zrušeno 27.02.2020 09.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 251 - Přeprava dříví LS Telč 4/2020 Zadáno 27.02.2020 09.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 119 v kategorii 5 - Úklid klestu shrnováním na revíru Bohdalov Zadáno 27.02.2020 09.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 385 v kategorii č.1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií Zrušeno 27.02.2020 10.03.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016