Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Redukce borovice kleče NPR Šerák - Keprník II (realizace) Zrušeno 11.04.2013 26.04.2013 13:00
Dodávky drceného kameniva pro LZ Boubín (rámcová smlouva) Zadáno 10.04.2013 04.06.2013 10:00
Provádění geodetických prací (zpravidla geometrické plány a vytyčování hranic pozemků) u nemovitostí spravovaných LČR, s.p., na území KŘ Brandýs n.L. Zrušeno 10.04.2013
Rámcová smlouva na dodávku ekologických terčů - LZ Konopiště 2013 Zadáno 10.04.2013 19.04.2013 12:00
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p., v územní působnosti KŘ Karlovy Vary Zadávání 09.04.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti Lesního závodu Kladská Zadávání 09.04.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti pro KŘ Brno Zadávání 09.04.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Lesním závodem Kladská Zrušeno 09.04.2013
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR - KŘ Karlovy Vary Zadávání 09.04.2013
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Lesním závodem Kladská Zadávání 09.04.2013
Smlouva o reklamě - 39. ročník letní filmové školy Zadáno 06.04.2013 10.04.2013 09:30
Úprava aplikace LUTRA (ProPla) Zadáno 04.04.2013 11.04.2013 09:00
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR - KŘ Karlovy Vary Zrušeno 04.04.2013
Výchova bažantích kuřat 2013 Zadáno 02.04.2013 12.04.2013 08:00
BP Tálínský potok (délka 450m) Zadáno 30.03.2013 16.04.2013 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016