Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zeměměřické činnosti včetně majetkoprávního vypořádání - Šumperk Zadáno 05.07.2014 14.07.2014 09:00
Zeměměřické činnosti včetně majetkoprávního vypořádání - Vsetín Zadáno 05.07.2014 14.07.2014 11:00
Rudný potok – kácení Zadáno 04.07.2014 15.07.2014 13:00
Technická podpora SW produktů PES a PESAN Zadáno 04.07.2014 14.07.2014 10:00
Novoveský potok – Rotava- kácení Zadáno 03.07.2014 14.07.2014 13:00
Poskytování základních a volitelných telekomunikačních služeb pro stacionární a mobilní komunikaci Zrušeno 03.07.2014 17.10.2014 10:00
BP VN Třebíč 2014 Zadáno 02.07.2014 10.07.2014 08:00
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Jihlava Zadávání 28.06.2014
Rynoltický potok, ř.km 0,000- 2,800 - pasport Zadáno 27.06.2014 11.07.2014 13:00
Tvorba a údržba sekundárních biotopů tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Jizerských horách Zadáno 27.06.2014 16.07.2014 10:00
Donínský potok - náhradní výsadba Zadáno 19.06.2014 30.06.2014 13:00
BP Skořický potok 1,800-1,900 havárie Zadáno 18.06.2014 30.06.2014 09:30
Technický dozor investora - Oprava LS Lanškroun Zadáno 13.06.2014 19.06.2014 08:00
Dodávka licencí VMware včetně podpory Zadáno 10.06.2014 26.06.2014 15:00
Ošetření významných stromů v krajinné památkové zóně Náměšťsko Zadáno 10.06.2014 25.06.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016