Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výchova bažantích kuřat 2014 Zadáno 16.04.2014 25.04.2014 08:00
Likvidace "černých" skládek bez nebezpečných odpadů vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Karlovy Vary Zadávání 15.04.2014
Likvidace "černých" skládek s nebezpečnými odpady vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Karlovy Vary Zadávání 15.04.2014
BP Černošínský potok ř. km 0,0-0,5 - havárie Zadáno 12.04.2014 22.04.2014 11:30
BP PP PP potoka Rybná v ř.km 0,670-1,387 Zadáno 12.04.2014 22.04.2014 09:30
Dodávky chemických přípravků (rámcová smlouva) Zadáno 11.04.2014 31.07.2014 10:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 217001 Zadáno 10.04.2014 14.04.2014 09:30
JŘBU – dodatečné služby 2014, SÚJ 10906 Zadáno 09.04.2014 17.04.2014 08:00
JŘBU – dodatečné služby 2014, SÚJ 10304 Zadáno 05.04.2014 18.04.2014 07:30
Dodávka 1ks mikrobusu Zrušeno 04.04.2014 05.05.2014 10:00
Geometrické plány - vyhotovení a zápis do KN a majetkoprávní vypořádání v působnosti ST oblast povodí Labe Zadáno 02.04.2014 14.04.2014 09:00
Rekonstrukce víceúčelového zařízení Slavice - zpracování PD Zadáno 01.04.2014 31.03.2014 09:15
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 212005 Zadáno 29.03.2014 04.04.2014 09:30
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 220315 Zadáno 29.03.2014 04.04.2014 09:30
Pražmo - úprava řečiště Čuvného a Hluchého potoka - technický dozor stavebníka Zadáno 28.03.2014 07.04.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016