Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Bavorský potok + BP Křepický potok Zadáno 20.11.2012 29.11.2012 09:00
BP Bušínovský potok – kácení před stavbou, km 4,100-4,450 Zadáno 20.11.2012 28.11.2012 10:00
BP Loučka v Hrabišíně Zadáno 20.11.2012 28.11.2012 09:00
BP Slavonický potok Zadáno 20.11.2012 29.11.2012 08:00
BP 1. Vojtěchov u Konice + BP 2. Romže A - Křemenec Zadáno 20.11.2012 28.11.2012 11:00
BP Divišovský potok a Líšenský potok Zadáno 17.11.2012 29.11.2012 09:30
BP Olešnice - kácení Zadáno 17.11.2012 28.11.2012 09:00
BP podél Žernovníku - těžba Zadáno 17.11.2012 28.11.2012 09:00
Palučinský potok - těžba Zadáno 17.11.2012 28.11.2012 09:00
Těžební činnosti - přibližování dříví železným koněm (rámcová smlouva) - LZ Boubín 2013 Zadáno 17.11.2012 03.12.2012 09:45
Zajištění bezpečnostních služeb a dozoru – budova KŘ Brno Zadáno 17.11.2012 29.11.2012 09:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" na území SÚJ 19304 Jindřichův Hradec, číslo zakázky 193503 Zadáno 15.11.2012 21.11.2012 10:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" na území SÚJ 20202 Český Krumlov, číslo zakázky 202639 Zadáno 15.11.2012 21.11.2012 10:20
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Frýdek-Místek II) Zrušeno 15.11.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Frýdek-Místek I) Zadávání 15.11.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016