Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Tymákovský potok ř. km 0,000 – 1,200 Zadáno 23.01.2014 03.02.2014 09:30
Provádění geodetických prací u nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR, ST - OP Labe Zrušeno 23.01.2014
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR, ST - OP Labe Zadávání 23.01.2014
Administrace veřejných zakázek na stavební práce Zadáno 22.01.2014 30.01.2014 07:00
Zajištění cateringu pro lovecké hosty LZ Židlochovice Zadáno 22.01.2014 30.01.2014 11:00
Znalecké posudky a odborná stanoviska - ST OP Vltavy Zadávání 22.01.2014
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovanýh státním podnikem Lesy ČR, KŘ Zlín - LS Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín a Luhačovice Zrušeno 22.01.2014
BP Bučinský potok 1,420 – 3,476, PP Vltavy 04 v ř. km cca 317,7 Od Křížového vrchu ř. km 0,000 – 2,055 a Jedlový potok ř. km 2,282 – 2,957 - BP Zadáno 21.01.2014 30.01.2014 09:30
BP Jílecký potok 0,000 – 2,450 ř.km Zrušeno 21.01.2014 30.01.2014 08:30
BP Kábovský potok ř. km 0,750 – 0,950 Zadáno 21.01.2014 30.01.2014 11:30
Vyznačování hranic JPRL LS Jablonec nad Nisou Zadáno 21.01.2014 29.01.2014 09:00
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR - KŘ Zlín Zadávání 21.01.2014
Doprava polesí Komorní Hrádek 2014 Zadáno 17.01.2014 24.01.2014 10:00
Nezávislé posouzení vybraných oblastí činnosti LČR za rok 2013 Zadáno 17.01.2014 27.01.2014 10:00
Odborné ekonomické posouzení – určení hranice mimořádně nízké nabídkové ceny za právní služby Zadáno 17.01.2014 23.01.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016