Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Zádilský potok Zadáno 30.11.2013 09.12.2013 08:00
Vypracování znaleckých posudků pro Správu toků - oblast povodí Dyje Zadávání 29.11.2013
Čermná, obec Čermná Zadáno 28.11.2013 06.12.2013 08:00
Dodávka 1 ks ramenného nakladače Zrušeno 27.11.2013 19.12.2013 11:00
Dodávka 1 ks sklápěcího nákladního vozidla Zadáno 27.11.2013 19.12.2013 10:00
Dodávka 2 ks užitkových vozidel II Zadáno 27.11.2013 19.12.2013 13:00
Dodávky zemědělských plodin pro Lesní správu Janovice Zrušeno 26.11.2013
Jalový potok Zadáno 26.11.2013 11.12.2013 08:00
Provádění geometrických prací u nemovitostí spravovaných LČR, s.p., na území KŘ Šumperk Zrušeno 26.11.2013
Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - SÚJ Luhačovice Zadáno 26.11.2013 14.01.2014 10:00
„Poskytnutí dodatečných služeb k zakázce soubor opatření pro podporu biotopu páchníka hnědého ve Slavické oboře" Zadáno 22.11.2013 21.11.2013 10:00
Poskytování služeb provozování elektronických on-line aukcí Zadáno 20.11.2013 26.11.2013 09:00
Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem (rámcová smlouva) - LZ Konopiště 2014 - II. zadání Zadáno 20.11.2013 13.01.2014 10:00
VN Třebušín - kácení, výsadba Zadáno 20.11.2013 29.11.2013 13:00
Zlepšování biotopu tetřeva hlušce Zadáno 20.11.2013 10.12.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016