Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružená zakázka na projektové dokumentace ke zpřístupnění porostů LS Toužim Zadáno 16.07.2013 25.07.2013 11:00
Vícepráce nezbytné pro asanaci a odvoz kůrovcového dříví nad smluvně pokrytý objem - SÚJ Město Albrechtice Zadáno 16.07.2013 19.07.2013 09:00
Zalesnění zemědělských půd LS Přimda Zadáno 16.07.2013 24.07.2013 08:00
Nákup lomového kamene LC Hraniční, opevnění břehu Zadáno 13.07.2013 25.07.2013 08:00
Rozbor sedimentů 952 Zadáno 10.07.2013 23.07.2013 08:00
Jednonápravové přepravníky-sdružená zakázka Zadáno 05.07.2013 16.07.2013 10:00
Dodávka lesnické nástavby k traktoru Zadáno 04.07.2013 15.07.2013 10:00
Poskytování služeb provozování elektronických on-line aukcí Zadáno 04.07.2013 28.08.2013 10:00
Uzavření rámcové mandátní smlouvy na poskytování právních služeb Zrušeno 04.07.2013 27.08.2013 10:00
Zeměměřičské činnosti a majetkoprávní vypořádání (smluvní zajištění práv k pozemkům) Zadáno 04.07.2013 18.07.2013 08:00
Dodávka motivačních předmětů pro lesní pedagogiku Zadáno 03.07.2013 24.07.2013 15:00
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti KŘ Jihlava Zadávání 28.06.2013
Zlepšení přírodních poměrů v lesích, revír Albrechtice, Buková hora Zadáno 26.06.2013 17.07.2013 10:00
Dodávky elektronických průměrek a poskytování technické podpory programového vybavení (rámcová smlouva) Zadáno 25.06.2013 19.08.2013 10:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 14108 Račice, číslo zakázky 141304 Zadáno 20.06.2013 27.06.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016