Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
XX. Ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy Zadáno 24.04.2013 02.05.2013 07:00
Ořez suchých větví - alej u hradu Rožmberk Zrušeno 23.04.2013 03.05.2013 12:00
Pronájem stanů pro sponzory ME parcour 2013 Zadáno 23.04.2013 01.05.2013 10:00
Smlouva o reklamě - Pražská komorní filharmonie Zadáno 23.04.2013 25.04.2013 07:00
PD Stříbrnický potok - revitalizace - km 0,150-1,800 Zadáno 19.04.2013 30.04.2013 09:00
Změna druhové a prostorové skladby porostů ve prospěch stanovištně vhodných dřevin na LS Nižbor II. Zadáno 16.04.2013 02.05.2013 10:00
Redukce borovice kleče NPR Šerák - Keprník II (realizace) Zrušeno 11.04.2013 26.04.2013 13:00
Dodávky drceného kameniva pro LZ Boubín (rámcová smlouva) Zadáno 10.04.2013 04.06.2013 10:00
Provádění geodetických prací (zpravidla geometrické plány a vytyčování hranic pozemků) u nemovitostí spravovaných LČR, s.p., na území KŘ Brandýs n.L. Zrušeno 10.04.2013
Rámcová smlouva na dodávku ekologických terčů - LZ Konopiště 2013 Zadáno 10.04.2013 19.04.2013 12:00
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p., v územní působnosti KŘ Karlovy Vary Zadávání 09.04.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti Lesního závodu Kladská Zadávání 09.04.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti pro KŘ Brno Zadávání 09.04.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Lesním závodem Kladská Zrušeno 09.04.2013
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR - KŘ Karlovy Vary Zadávání 09.04.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016