Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Lesním závodem Kladská Zadávání 09.04.2013
Smlouva o reklamě - 39. ročník letní filmové školy Zadáno 06.04.2013 10.04.2013 09:30
Úprava aplikace LUTRA (ProPla) Zadáno 04.04.2013 11.04.2013 09:00
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR - KŘ Karlovy Vary Zrušeno 04.04.2013
Výchova bažantích kuřat 2013 Zadáno 02.04.2013 12.04.2013 08:00
BP Tálínský potok (délka 450m) Zadáno 30.03.2013 16.04.2013 09:30
GP stavby na Jesenicku Zadáno 30.03.2013 10.04.2013 10:00
GP stavby v Beskydech Zadáno 30.03.2013 10.04.2013 09:00
PD Údržba r. 201/13 Zadáno 30.03.2013 10.04.2013 10:00
PD Údržba r. 203/13 Zadáno 30.03.2013 10.04.2013 11:00
Dodávka vratné půdní frézy Zadáno 29.03.2013 10.04.2013 10:00
Dodávky nafty pro LZ Konopiště Zadávání 28.03.2013
Rámcová smlouva na dodávku ekologických terčů - LZ Konopiště 2013 Zrušeno 28.03.2013 05.04.2013 12:00
Údržba k úloze Nájmy a Podnikové nájmy - dodatek rozšiřující předmět stávající smlouvy (HA-SOFT s.r.o.) Zadáno 28.03.2013 04.04.2013 09:00
Kontrola provedení vybraných stavebních zakázek malého rozsahu v roce 2012 Zadáno 27.03.2013 05.04.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016