Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP LUDINA Zadáno 13.02.2013 25.02.2013 09:00
Dodávka sadebního materiálu - prostokořenné sazenice jedle bělokoré pro jarní zalesňování Zadáno 13.02.2013 22.02.2013 10:00
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků, vytýčení vlastnické hranice pozemků a zaměření staveb souvisejících s vodními toky, spravovanými státním podnikem Lesy ČR, Správa toků - OP Vltavy Zrušeno 13.02.2013
Externí Geoportál LČR – rekonfigurace Zadáno 12.02.2013 21.02.2013 09:00
Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo II. Zadáno 12.02.2013 01.03.2013 10:00
Obnova kriticky ohrožených větrolamů na lesní správě Znojmo III. Zadáno 12.02.2013 05.04.2013 10:00
Úprava úlohy MVO - valorizace indexace ceníků Zadáno 12.02.2013 20.02.2013 09:00
Vnášení původních dřevin do porostů v CHKO Jeseníky Zrušeno 12.02.2013 05.04.2013 13:00
Zakládání a obnova krajinných prvků Chřibů Zadáno 12.02.2013 01.03.2013 13:00
Vypracování průkazů energetické náročnosti u budov v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti KŘ Choceň Zadávání 08.02.2013
Bílý potok řkm 0,250-0,910, Bílý potok řkm 3,400-4,035, LP Bílého potoka řkm 0,000-0,920 Zadáno 07.02.2013 18.02.2013 09:30
BP - Dluhošťský potok ř.km. 2,236 - 3,074 a Rychnovský potok 1,732 - 2,604 Zadáno 07.02.2013 18.02.2013 11:30
BP Zlechovský potok zátarasy III, km 1,760-2,470 Zadáno 07.02.2013 20.02.2013 09:00
Uplatnění opčního práva - dodávky provozního materiálu do tiskáren a kopírovacích zařízení Zadáno 07.02.2013 13.02.2013 10:00
BP Frýdlantská Ondřejnice km 2,600-4,900 Zadáno 05.02.2013 13.02.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016