Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Svinný potok Zadáno 05.02.2013 13.02.2013 09:00
Úprava cestní sítě Starý Harcov - zlepšení průchodnosti krajiny - PD Zadáno 05.02.2013 15.02.2013 09:00
Mlýnský potok Zadáno 02.02.2013 12.02.2013 09:00
Veselka ř.km 0,00-0,26 Zadáno 02.02.2013 12.02.2013 10:00
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti KŘ Zlín Zadávání 02.02.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti Lesního závodu Židlochovice Zadávání 02.02.2013
Doprava Komorní Hrádek 2013 Zadáno 01.02.2013 15.02.2013 10:00
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti KŘ Liberec Zadávání 01.02.2013
Zpracování geodetických prací a majetkoprávní vypořádání pro nemovitosti v územní působnosti LČR, s.p., Správy toků - oblast povodí Moravy ve Vsetíně Zadávání 01.02.2013
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí v územní působnosti státního podniku Lesy ČR, Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně Zadávání 01.02.2013
BP Stříbrný potok-SO 04 Zrušeno 31.01.2013 14.02.2013 09:00
Smlouva o reklamě - Partner českého juniorského tenisu v roce 2013 Zadáno 31.01.2013 07.02.2013 09:00
Autobusová doprava - LZ Konopiště 2013 Zadáno 30.01.2013 11.02.2013 10:00
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Správa toků - Oblast povodí Ohře Zrušeno 30.01.2013
Zpracování znaleckých posudků na ocenění pozemků pro prodej, nákup, směnu - stanovení ceny administrativní a ceny v daném místě a čase obvyklé pro státní podnik Lesy ČR, ST - OP Ohře Zadávání 30.01.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016