Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování geodetických prací pro státní podnik Lesy ČR, Lesní závod Konopiště Zrušeno 29.01.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR (LČR, s.p.), Krajské ředitelství České Budějovice Zrušeno 29.01.2013
Zpracování průkazu energetické náročnosti budov spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Hradec Králové Zrušeno 29.01.2013
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov spravovaných státním podnikem Lesy ČR (LČR, s.p.), Krakské ředitelství České Budějovice Zadávání 29.01.2013
Zpracování průkazů energetické náročnosti nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Lesním závodem Konopiště Zadávání 29.01.2013
Dodávka sadebního materiálu pro plantáže vánočních stromků 2013 Zadáno 24.01.2013 01.02.2013 10:00
Dodávka sportovních a loveckých brokových nábojů (rámcová smlouva) - LZ Konopiště 2013 - 2014 Zadáno 24.01.2013 15.02.2013 10:00
Vypracování průkazu energetické náročnosti budov spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Brandýs nad Labem Zadávání 24.01.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Lesní závod Boubín Zrušeno 24.01.2013
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Šumperk Zadávání 23.01.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Jihlava Zrušeno 22.01.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti KŘ Teplice Zadávání 18.01.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, KŘ Liberec Zrušeno 18.01.2013
Zpracování průkazu energetické náročnosti budov spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Frýdek-Místek Zadávání 18.01.2013
Dodávka sadebního materiálu pro plantáže vánočních stromků Zrušeno 15.01.2013 23.01.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016