Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace: A) „Šebkovický v km 1,280-2,520“; B) „Prokopka k.ú. Knínice“ Zadáno 21.07.2012 01.08.2012 08:00
LC Spojka obvodovek - PD Zadáno 20.07.2012 03.08.2012 09:00
PD Černý potok v Borové I. Zadáno 20.07.2012 01.08.2012 10:00
Uplatnění opčního práva - uzavření Kupní smlouvy na dodávky pneumatik Zadáno 19.07.2012 31.07.2012 10:00
PD: PPO Počátečský potok - Počátky Zadáno 17.07.2012 27.07.2012 10:00
Pěstební práce rajón 717 Zadáno 17.07.2012 31.07.2012 11:00
Vypracování PD - LC LS Prostějov Zadáno 14.07.2012 27.07.2012 11:00
Pěstební činnosti – pěstební služby (rámcová smlouva) - LZ Konopiště - II. pololetí 2012 Zadáno 13.07.2012 31.07.2012 10:00
Zalesnění zemědělských půd LS Přimda Zadáno 13.07.2012 20.07.2012 08:00
6 x Projektová dokumentace na lesní cesty na r. 2013 LS Rumburk Zadáno 13.07.2012 26.07.2012 08:00
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Kácov Zadávání 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Křivoklát Zadávání 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Lužná Zadávání 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Mělník Zadávání 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Nižbor Zadávání 12.07.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016