Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Nymburk Zadávání 12.07.2012
4 x Projektová dokumentace na lesní cesty na r. 2013 Zadáno 11.07.2012 24.07.2012 11:00
LP Podřez. r. v ř.km. 12,9 I. a II. Zadáno 05.07.2012 24.07.2012 09:30
MVN Přestavlky – údržba břehového porostu Zadáno 05.07.2012 24.07.2012 08:30
Revitalizace Chřástalí potok Zadáno 05.07.2012 25.07.2012 11:30
Strženecký potok – údržba břehového porostu Zadáno 05.07.2012 24.07.2012 11:30
Studie proveditelnosti revitalizace toku Brodec Zadáno 05.07.2012 25.07.2012 09:30
PD Lánský potok v km 7,700-10,100 Zadáno 30.06.2012 12.07.2012 10:00
PD PP Opavice km 23,5 - v km 0,000-1,200 Zadáno 30.06.2012 12.07.2012 08:30
Smlouva o reklamě - 47. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Zadáno 29.06.2012 28.06.2012 15:00
Dodávky sadebního materálu (rámcová smlouva) Zadáno 28.06.2012 14.08.2012 10:00
LBP Arnoštského potoka v Klášterci km 0,000 - 0,150 Zadáno 28.06.2012 25.07.2012 08:30
PD Oprava a rekonstrukce LC na LS 145, investice Zadáno 28.06.2012 11.07.2012 07:30
PD sdružená zakázka na LC, OaÚ Zadáno 28.06.2012 11.07.2012 07:30
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Hradec Králové) Zrušeno 28.06.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016