Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky ocelového pozinkovaného drátu Zadáno 22.05.2012 31.05.2012 09:00
PD Rekonstrukce LC Sv.Trojice Zadáno 22.05.2012 05.06.2012 14:30
Projektová dokumentale na opravu lesních cest na LS Město Albrechtice Zadáno 19.05.2012 31.05.2012 09:00
Sdruženázakázka - oprava LC na LS Jablonec n.N. - zpracování PD - 1. Zadáno 19.05.2012 31.05.2012 08:00
Sdružená zakázka - oprava LC na LS Jablonec n.N. - zpracování PD - 2. Zadáno 19.05.2012 31.05.2012 09:00
PD Statického zajištění Obelisku Mladeč a Chrámu přátelství Zadáno 18.05.2012 31.05.2012 09:00
Projektová dokumentace: LP Tresného potoka v km 3,100 Zadáno 18.05.2012 29.05.2012 10:00
Projektová dokumentace: Údržba rajon č. 209 II. Zadáno 18.05.2012 29.05.2012 11:00
Předtěžební přípravy pracovišť Zadáno 17.05.2012 29.05.2012 07:00
Obnova alejí v EVL Slavická obora Zadáno 16.05.2012 30.05.2012 10:00
Zalesnění zemědělských půd na LS Lanškroun Zadáno 16.05.2012 30.05.2012 12:00
Nákup mediálního prostoru - deník Právo Zadáno 15.05.2012 15.05.2012 10:00
Nákup mediálního prostoru - regionální deníky (Vltava - Labe - Press a.s.) Zadáno 15.05.2012 15.05.2012 10:00
Zpracování zjednodušené projektové dokumentace Zadáno 15.05.2012 25.05.2012 08:00
Zpracování PD na LC na LS Ještěd Zadáno 12.05.2012 23.05.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016