Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Teplice) Zrušeno 28.06.2012
Zpracování geometrických prací a kartografických služeb u nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Plzeň) Zrušeno 28.06.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Hradec Králové) Zrušeno 28.06.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Plzeň) Zadávání 28.06.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Teplice) Zadávání 28.06.2012
PD Výstavba LC revír č.2 a 3 LS Hanušovice Zadáno 27.06.2012 16.07.2012 13:00
Administrace VZ na stavební práce Zadáno 26.06.2012 03.07.2012 09:00
Blatská stoka I. a II. - ř.km 0,00-1,96; LP Blatské s. v km 0,240 - ř.km 0,00-0,296; LP Blatské s. v km 0,600 - ř.km 0,00-0,297 Zadáno 21.06.2012 04.07.2012 08:30
PD Kobylí potok (Karlovice) v km 0,000 - 2,640 Zadáno 21.06.2012 02.07.2012 09:00
Rekonstrukce a opravy LC LS Jeseník - projektová dokumentace Zadáno 20.06.2012 29.06.2012 10:00
Smlouva o reklamě - akce v rámci projektu VELEHRAD Zadáno 19.06.2012 26.06.2012 10:00
Studie návrhu opatření, PP Hluchové v km 3,950, km 0,000 - 2,360 Zadáno 19.06.2012 29.06.2012 10:00
PP Jestřebického p. od Jedlé v ř.km 0,000 – 1,750 Zadáno 16.06.2012 27.06.2012 09:30
Projektová dokumentace na opravu mostu v Peklích Zadáno 16.06.2012 26.06.2012 08:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce mostu v k.ú. Novosedly u Rybníku Zadáno 16.06.2012 28.06.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016