Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace LC Údolní II Zadáno 01.06.2012 15.06.2012 09:00
Rozšíření technické podpory projektu Grafický datový sklad Zadáno 30.05.2012 05.06.2012 10:00
Rozšíření technické podpory projektu Pozemková evidence Zadáno 30.05.2012 05.06.2012 10:30
Odstranění a ořez nebezpečných stromů Zadáno 29.05.2012 07.06.2012 09:00
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesním závodem Konopiště Zadávání 29.05.2012
Blatská stoka I. a II. - Blatská s. ř.km 0,00-1,96, LP Blatské s. v km 0,240 - LBP Blatské s. ř.km 0,00-0,296, LP Blatské s. v km 0,600 - LBP Blatské s. ř.km 0,00-0,297“ Zrušeno 26.05.2012 11.06.2012 08:30
Projektová dokumentace: Rakový potok – retenční přehrážky Zadáno 26.05.2012 07.06.2012 10:00
Zeměměřičské činnosti a majetkoprávní vypořádání (smluvní zajištění práv k pozemkům) Zadáno 26.05.2012 07.06.2012 08:00
Sběr šišek a plodů ze stojících stromů a semenných sadů Zadáno 24.05.2012
TDI Homolský potok, ř.km 0,00 - 8,50 Zadáno 23.05.2012 04.06.2012 10:00
TDI Rychnovský potok, ř.km 0,00 - 6,50 Zadáno 23.05.2012 04.06.2012 09:00
Dodávky ocelového pozinkovaného drátu Zadáno 22.05.2012 31.05.2012 09:00
PD Rekonstrukce LC Sv.Trojice Zadáno 22.05.2012 05.06.2012 14:30
Projektová dokumentale na opravu lesních cest na LS Město Albrechtice Zadáno 19.05.2012 31.05.2012 09:00
Sdruženázakázka - oprava LC na LS Jablonec n.N. - zpracování PD - 1. Zadáno 19.05.2012 31.05.2012 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016