Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružená zakázka - oprava LC na LS Jablonec n.N. - zpracování PD - 2. Zadáno 19.05.2012 31.05.2012 09:00
PD Statického zajištění Obelisku Mladeč a Chrámu přátelství Zadáno 18.05.2012 31.05.2012 09:00
Projektová dokumentace: LP Tresného potoka v km 3,100 Zadáno 18.05.2012 29.05.2012 10:00
Projektová dokumentace: Údržba rajon č. 209 II. Zadáno 18.05.2012 29.05.2012 11:00
Předtěžební přípravy pracovišť Zadáno 17.05.2012 29.05.2012 07:00
Obnova alejí v EVL Slavická obora Zadáno 16.05.2012 30.05.2012 10:00
Zalesnění zemědělských půd na LS Lanškroun Zadáno 16.05.2012 30.05.2012 12:00
Nákup mediálního prostoru - deník Právo Zadáno 15.05.2012 15.05.2012 10:00
Nákup mediálního prostoru - regionální deníky (Vltava - Labe - Press a.s.) Zadáno 15.05.2012 15.05.2012 10:00
Zpracování zjednodušené projektové dokumentace Zadáno 15.05.2012 25.05.2012 08:00
Zpracování PD na LC na LS Ještěd Zadáno 12.05.2012 23.05.2012 09:00
Projektová dokumentace pro Zajištění péče o předměty ochrany EVL a PP Boušovka - opatření k podpoře druhů. Zadáno 11.05.2012 21.05.2012 08:30
VZMR – Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků Zadáno 11.05.2012 18.05.2012 15:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce 3 lesních cest na Lesní správě Františkovy Lázně Zadáno 11.05.2012 22.05.2012 11:00
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce 6 lesních cest na Lesní správě Kraslice Zadáno 11.05.2012 22.05.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016