Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení LHP s platností od 1.1.2014 Zadáno 29.03.2012 21.05.2012 10:00
Změna druhové a prostorové skladby porostů ve prospěch stanovištně vhodných dřevin na LS Nižbor Zadáno 29.03.2012 15.05.2012 10:00
Úprava programu GENan (prodej suroviny) Zadáno 28.03.2012 04.04.2012 15:00
LBP Kocáby ř. km 5,1(Bojanovický p.ř.km 0,35-0,40), LBP LBP Kocáby ř. km 5,1 (LBP Bojanovického p. ř.km 0,0-0,150), LBP Kocáby ř. km 5,1 (Bojanovický p.ř.km 0,45-0,60) Zadáno 24.03.2012 10.04.2012 14:00
Práce ve školkách – (Rámcová smlouva) LZ Konopiště 2012 Zadáno 24.03.2012 02.04.2012 10:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2013+ Zadáno 24.03.2012 02.05.2012 08:00
Rekonstrukce porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou v CHKO Lužické hory Zadáno 24.03.2012 09.05.2012 10:00
Těžba, manipulace, přibližování dříví harvestorovým uzlem I – LZ Konopiště 1/2012 Zadáno 24.03.2012 02.04.2012 11:00
Projektová dokumentace: Údržba rajon č. 210 Zadáno 23.03.2012 03.04.2012 08:00
Analýza a vývoj programového vybavení (rámcová smlouva) Zadáno 22.03.2012
Projektová dokumentace: Hornohuťský potok I. a II. Zadáno 21.03.2012 03.04.2012 08:00
Program 2020 - Lázně Jeseník Zadáno 20.03.2012 03.04.2012 12:00
Projektová dokumentace: Rožínka v km 0,000-0,250 Zadáno 20.03.2012 03.04.2012 08:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" na SÚJ 13702 VÝZKUM - od 1.7.2012 do 31.12.2016 Zadáno 20.03.2012 04.05.2012 08:00
Přibližování dříví vyvážecími soupravami (rámcová smlouva) Zadáno 20.03.2012 04.05.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016