Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 10 v kategorii 5 - Výroba dříví na OM HT na revíru Moravec - SEVER Zrušeno 19.06.2020 30.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 66 - 510 Výroba dříví kombinací technologií na OM na LS Klášterec Zadáno 19.06.2020 03.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 308 - Odvoz dříví z lokalit LZ Boubín 5 Zadáno 19.06.2020 30.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 33 v kategorii 10 - Ochrana lesa na SÚJ Bečov Zadáno 19.06.2020 30.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 39 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Komorní Hrádek Zadáno 19.06.2020 30.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 27 v kategorii 15 - LZ Boubín / polesí Včelná / úklid klestu + ožínání Zadáno 19.06.2020 30.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 38 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Komorní Hrádek Zadáno 19.06.2020 30.06.2020 08:00
Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo V. Zadáno 19.06.2020 21.07.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 9 v kategorii 5 - Výroba dříví na OM HT na revíru Moravec - JIH Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 5 - Výroba dříví na OM HT na revíru Sklené Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 76 - Přibližování dříví potahem - LZ Boubín / polesí Zátoň / nahodilá těžba 3 Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 12 v kategorii 68 - Práce a těžba motorovou pilou - LZ Boubín / nahodilá těžba + odkornění 3 Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 32 - Těžba a přibližování dříví v okolí hradu Velešín Zrušeno 18.06.2020 29.06.2020 08:00
PD RO - Lapač splavenin Drahotušský Zadávání 18.06.2020 29.06.2020 09:00
Sanace skalního masivu Bohutice - TDS Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016