Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 501 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou_LS Telč - Javořice nahodilá_14 Zadáno 26.09.2019 08.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 39 v kategorii 7 – Pěstební činnosti - Vyklizování ploch po těžbě - revír Psáře Zrušeno 26.09.2019 08.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 168 - Vagónování LS Nové Město na Moravě (Horní revíry) Zadáno 26.09.2019 08.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 38 v kategorii 7 – Pěstební činnosti - Vyklizování ploch po těžbě - revíry Černíny, Podmoky Zadáno 26.09.2019 08.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 510 v kategorii 2 - Výroba dříví komplexní četou na OM, LS Litoměřice Zrušeno 26.09.2019 07.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 507 v kategorii 2 - Výroba dříví komplexní četou na OM, LS Litoměřice Zrušeno 26.09.2019 07.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 317 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Děčín Zadáno 26.09.2019 07.10.2019 08:00
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (rámcová dohoda) Zadávání 26.09.2019 15.11.2019 11:00
VN Zlaťák Zadáno 26.09.2019 07.10.2019 10:00
Výzva k podání nabídky č. 46 v kategorii 8 - Úklid klestu revír Jaronín Zrušeno 25.09.2019 07.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 322 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Černá Hora, revír Kuřim Zadáno 25.09.2019 21.10.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 504 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Černá Hora, revír Brno Zadáno 25.09.2019 08.10.2019 08:00
Úprava software SEIWIN - implementace modulu DOP (podnikové dodávkové akce) Zadáno 25.09.2019 04.10.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 115 v kategorii 2 - DNS R14 oplocení IV.Q - LS Šternberk Zadáno 24.09.2019 07.10.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 498 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Černá Hora, revír Rozseč Zrušeno 24.09.2019 07.10.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016