Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka služby odvoz a likvidace kontaminované zeminy Zadáno 30.03.2020
Kovalovický potok v km 3,400-4,300 - projektová dokumentace Zadáno 30.03.2020 15.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 23 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Klášterec Zrušeno 29.03.2020 09.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Klášterec Zrušeno 29.03.2020 09.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 21 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Žatec Zrušeno 29.03.2020 09.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 20 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Žatec Zadáno 29.03.2020 09.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 51 - 410 Výroba dříví na OM lanovkovou technologií na LS Litvínov - NT II Zadáno 29.03.2020 09.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 40 - Těžba a asanace kůrovcového dříví a lapáků odkorněním na LS Litvínov - LHC Telnice Zadáno 29.03.2020 09.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 67 v kategorii 8 - Chemická asanace kůrovcového dříví na LS Vodňany Zadáno 28.03.2020 08.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 32 - Těžba a manipulace dříví - Předkacování pro harvestor - středisko Loučovice Zadáno 28.03.2020 08.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 64 - Výroba dříví kombinací technologií, LS 222, revíry Železná, Třemešné, Mělnice, Obora a Peřina Zadáno 27.03.2020 09.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 64 - Výroba dříví kombinací technologií, LS 222, revír Růžov Zadáno 27.03.2020 09.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 64 - Výroba dříví kombinací technologií, LS 222, revír Černovrší Zadáno 27.03.2020 08.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 64 - Výroba dříví kombinací technologií, LS 222, revíry Valtířov, Lučina, Nová Huť a Sádek Zadáno 27.03.2020 08.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 26 v kategorii 23 - Výroba dříví komplexní četou, LS 222, revír Bernstein, Diana Zadáno 27.03.2020 07.04.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016