Všechny malé nákupní systémy

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování znaleckých posudků na prodejní cenu ojetých vozidel - Krajské ředitelství Frýdek Místek Zadávání 08.08.2015
Vyhotovené GP LS Ještěd 8/2015 Zadávání 07.08.2015 14.08.2015 10:00
Dodávky zemědělských plodin pro LS Janovice Zadávání 23.07.2015
Dodávky zemědělských plodin pro LS Město Albrechtice Zadávání 23.07.2015
Dodávky zemědělských plodin pro LS Hořice Zrušeno 21.03.2015
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR - KŘ Choceň Zrušeno 28.01.2015
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR - KŘ Choceň Zadávání 28.01.2015
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Jihlava Zadávání 28.06.2014
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Liberec Zadávání 31.05.2014
Geodetické práce a majetkoprávní vypořádání pro ST OP Dyje Zrušeno 07.05.2014
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Hradec Králové Zrušeno 07.05.2014
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Zlín Zadávání 25.04.2014
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., ST - oblast povodí Ohře Zadávání 24.04.2014
Likvidace "černých" skládek bez nebezpečných odpadů vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Karlovy Vary Zadávání 15.04.2014
Likvidace "černých" skládek s nebezpečnými odpady vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Karlovy Vary Zadávání 15.04.2014
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››