Všechny malé nákupní systémy

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí, lesních porostů a pozemků, a věcných práv spravovaných státním podnikem Lesy ČR, KŘ Brno Zadávání 06.03.2013
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR - Krajské ředitelství Liberec Zadávání 06.03.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků, vytýčení vlastnické hranice pozemků a zaměření staveb souvisejících s vodními toky, spravovanými státním podnikem Lesy ČR, Správa toků - OP Vltavy Zrušeno 13.02.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti u budov v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti KŘ Choceň Zadávání 08.02.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti KŘ Zlín Zadávání 02.02.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti Lesního závodu Židlochovice Zadávání 02.02.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti KŘ Liberec Zadávání 01.02.2013
Zpracování geodetických prací a majetkoprávní vypořádání pro nemovitosti v územní působnosti LČR, s.p., Správy toků - oblast povodí Moravy ve Vsetíně Zadávání 01.02.2013
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí v územní působnosti státního podniku Lesy ČR, Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně Zadávání 01.02.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Správa toků - Oblast povodí Ohře Zrušeno 30.01.2013
Zpracování znaleckých posudků na ocenění pozemků pro prodej, nákup, směnu - stanovení ceny administrativní a ceny v daném místě a čase obvyklé pro státní podnik Lesy ČR, ST - OP Ohře Zadávání 30.01.2013
Zpracování geodetických prací pro státní podnik Lesy ČR, Lesní závod Konopiště Zrušeno 29.01.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR (LČR, s.p.), Krajské ředitelství České Budějovice Zrušeno 29.01.2013
Zpracování průkazu energetické náročnosti budov spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Hradec Králové Zrušeno 29.01.2013
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov spravovaných státním podnikem Lesy ČR (LČR, s.p.), Krakské ředitelství České Budějovice Zadávání 29.01.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016