Všechny malé nákupní systémy

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování průkazů energetické náročnosti nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Lesním závodem Konopiště Zadávání 29.01.2013
Vypracování průkazu energetické náročnosti budov spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Brandýs nad Labem Zadávání 24.01.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Lesní závod Boubín Zrušeno 24.01.2013
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Šumperk Zadávání 23.01.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Jihlava Zrušeno 22.01.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti KŘ Teplice Zadávání 18.01.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, KŘ Liberec Zrušeno 18.01.2013
Zpracování průkazu energetické náročnosti budov spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Frýdek-Místek Zadávání 18.01.2013
Zpracování odborného odhadu výše odvyklého nájemného bytových a nebytových prostor, spravovaných státním podnikem Lesy ČR - Lesní závod Židlochovice Zadávání 06.12.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR - Lesní závod Židlochovice Zadávání 06.12.2012
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Frýdek-Místek II) Zrušeno 15.11.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Frýdek-Místek I) Zadávání 15.11.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Frýdek-Místek II) Zadávání 15.11.2012
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Frýdek-Místek I) Zrušeno 14.11.2012
Dodávky motorové nafty pro Lesní závod Židlochovice Zadávání 24.07.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016