Všechny malé nákupní systémy

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytýčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Jihlava Zrušeno 22.01.2013
Vypracování průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. v územní působnosti KŘ Teplice Zadávání 18.01.2013
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR, KŘ Liberec Zrušeno 18.01.2013
Zpracování průkazu energetické náročnosti budov spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Frýdek-Místek Zadávání 18.01.2013
Zpracování odborného odhadu výše odvyklého nájemného bytových a nebytových prostor, spravovaných státním podnikem Lesy ČR - Lesní závod Židlochovice Zadávání 06.12.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR - Lesní závod Židlochovice Zadávání 06.12.2012
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Frýdek-Místek II) Zrušeno 15.11.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Frýdek-Místek I) Zadávání 15.11.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Frýdek-Místek II) Zadávání 15.11.2012
Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státním podnikem Lesy ČR (KŘ Frýdek-Místek I) Zrušeno 14.11.2012
Dodávky motorové nafty pro Lesní závod Židlochovice Zadávání 24.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Kácov Zadávání 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Křivoklát Zadávání 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Lužná Zadávání 12.07.2012
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesní správou Mělník Zadávání 12.07.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016