Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Celková nabídková cena
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
V rámci dílčího hodnotícího kritéria "A" bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky, tj. cenu v Kč bez DPH za 10 ks mobilních telefonů. Za vhodnější bude považována nabídka s nižší nabídkovou cenou
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 90 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět