Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Kvalita nabízeného řešení
Jednotka: bod
Popis:
(nepovinné)
V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. „Kvalita nabízeného řešení“ bude zadavatel hodnotit naplnění požadavku na trvalou online automatickou odběratelem customizovanou instalaci při prvním spuštění a factory resetu.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 10 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět