Dynamický nákupní systém: Dodávky mobilních telefonů a příslušenství (DNS) – II. zadání

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Ukončen
Tento dynamický nákupní systém byl ukončen.

Systémové číslo DNS: P15V00006907
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: 516136
Datum otevření: 16.06.2015
Datum zavedení: 16.06.2015 00:00
Datum ukončení: 15.06.2019 09:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dodávky mobilních telefonů a příslušenství (DNS) – II. zadání
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky mobilních telefonů a příslušenství. Konkrétní specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude obsažena vždy ve výzvě k podání nabídek na konkrétní veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému. Blíže viz ZD.
  Jelikož zadavatel zrušil předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem plnění dle § 84 zákona, neměl v souladu s § 86 odst. 3 písm. d) zákona k tomuto novému zadávacímu řízení povinnost uveřejnit předběžné oznámení s odůvodněním účelnosti. Z výše uvedeného důvodu uvádí zadavatel v tomto popisu zakázky vlastní odůvodnění účelnosti dle § 1 vyhlášky.
  1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Potřeba zadavatele (resp. jeho organizačních jednotek) mít zajištěny dodávky mobilních telefonů a příslušenství k průběžné obměně.
  2. Popis předmětu veřejné zakázky: Dodávky mobilních telefonů a příslušenství (mobilní telefony, smartphone, příslušenství k mobilním telefonům a smartphonům, 3G modem) v rámci dynamického nákupního systému.
  3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Dodávkami mobilních telefonů a příslušenství v rámci této veřejné zakázky bude naplněna potřeba zadavatele uvedená shora pod bodem 1.
  4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Dynamický nákupní systém bude zaveden na dobu 4 let.
  Veřejná zakázka bude zadavatelem zadávána v otevřeném řízení.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 16 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS