Dynamický nákupní systém: Noviny z Lesů České republiky – výroba a distribuce

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Ukončen
Tento dynamický nákupní systém byl ukončen.

Systémové číslo DNS: P16V00000208
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: 632350
Datum otevření: 18.03.2016
Datum zavedení: 18.03.2016 00:00
Datum ukončení: 16.03.2020 23:59

Název a popis předmětu

  • Název: Noviny z Lesů České republiky – výroba a distribuce
  • Stručný popis předmětu:
    Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude výroba a distribuce Novin z Lesů České republiky dle podkladů dodaných zadavatelem. Noviny z Lesů České republiky mohou být distribuovány samostatně nebo jako vložená příloha novin. Parametry jednotlivých vydání budou stanoveny vždy až ve specifikaci konkrétní dílčí veřejné zakázky zadávané v zavedeném dynamickém nákupním systému. Distribuce bude zajištěna zhotovitelem tak, aby byly rovnoměrně zastoupeny všechny regiony, sociální a věkové skupiny obyvatelstva v rámci celkového nákladu.

Předpokládaná hodnota

  • Předpokládaná hodnota: 9 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
  • IČO: 42196451
  • Poštovní adresa:
    Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS