Dynamický nákupní systém: Lesnické služby pro řešení kalamitní situace (DNS)

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Ukončen předčasně
Tento dynamický nákupní systém byl předčasně ukončen.

Systémové číslo DNS: P17V00001041
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-025573
Datum otevření: 21.09.2017
Datum zavedení: 21.11.2017 14:00
Datum ukončení: 24.10.2021 10:00

Název a popis předmětu

  • Název: Lesnické služby pro řešení kalamitní situace (DNS)
  • Stručný popis předmětu:
    Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytování služeb výroby dříví především na lokalitě odvozní místo (dále jen „OM“), která zahrnuje zejména provádění těžebních činností, manipulaci dříví do požadovaných sortimentů, přiblížení dříví na odvozní místo, a to včetně roztřídění dříví dle sortimentů a ukládání na skládky. Bude-li poptávána výroba dříví, bude možné využít technologie, které jsou určeny v kategoriích DNS. Požadovaná technologie bude vždy určena ve výzvě k podání nabídky ve smyslu § 141 zákona. DNS je v souladu s § 138 odst. 1 zákona rozdělen do kategorií. Předmět plnění je vymezen pro každou kategorii tohoto DNS samostatně.

Předpokládaná hodnota

  • Předpokládaná hodnota: 60 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
  • IČO: 42196451
  • Poštovní adresa:
    Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS