Dynamický nákupní systém: Provádění těžebních činnosti (DNS)

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Ukončen předčasně
Tento dynamický nákupní systém byl předčasně ukončen.

Systémové číslo DNS: P18V00000753
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-018945
Datum otevření: 11.06.2018
Datum zavedení: 10.08.2018 13:00
Datum ukončení: 08.07.2022 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: Provádění těžebních činnosti (DNS)
 • Stručný popis předmětu:
  !!!UPOZORNĚNÍ - POSLEDNÍ VÝZVY V TOMTO DNS BYLY VYHLÁŠENY 28. 2. 2020.
  DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM BUDE UKONČEN. VIZ OZNÁMENÍ V SEKCI OSTATNÍ ZPRÁVY K DNS!!!

  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytování služeb výroby dříví především na lokalitě odvozní místo (dále jen „OM“). Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména provádění těžebních činností (těžby dříví, manipulaci dříví do požadovaných sortimentů, přiblížení dříví na odvozní místo, a to včetně roztřídění dříví dle sortimentů a ukládání na skládky). Zadavatel je oprávněn současně s provedením činností uvedených v předcházející větě požadovat provedení služeb s touto činností souvisejících. Jedná se především o provedení potěžebních úprav, úklidu klestu, soustřeďování dříví, případně také odvozu dříví a zpracování a asanace kůrovcového dříví, provedení činností v ochraně lesa proti kůrovcům včetně dodávky chemických přípravků, zpřístupnění porostů a dalších činností souvisejících s péčí o les (jedná se o takové činnosti, které jsou kalkulovány podle hodinových sazeb – ruční práce, práce s JMP, práce s traktorem, práce s koněm, práce se zádovým postřikovačem). Činnosti v tomto odstavce definované je možné zadávat v kterékoliv kategorii DNS dále vymezené.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 500 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS