Dynamický nákupní systém: Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P19V00001742
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-035921
Datum otevření: 14.10.2019
Datum zavedení: 14.01.2020 10:00
Datum ukončení: 14.01.2024 10:00

Název a popis předmětu

 • Název: Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytování služeb výroby dříví především na lokalitě odvozní místo (dále jen „OM“). Předmět veřejné zakázky (provádění těžebních činností) zahrnuje zejména provádění těžby dříví, manipulaci dříví do požadovaných sortimentů, přiblížení dříví na OM, a to včetně roztřídění dříví dle sortimentů a ukládání na skládky. K výrobě dříví bude možné využít technologie, které jsou určeny v kategoriích DNS. Požadovaná technologie bude vždy určena ve výzvě k podání nabídky ve smyslu § 141 zákona. Zadavatel je rovněž oprávněn ve výzvě k podání nabídky ve smyslu § 141 zákona stanovit podrobnější požadavky na konkrétní technologii, případně je rovněž oprávněn omezit využití použité technologie a stanovit takové požadavky na poskytnutí služby, které budou zohledňovat prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie nasazena (např. stanovit požadavek na dopravu dříví v celozávěsu anebo parametry harvestoru apod.).

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS