Dynamický nákupní systém: Přeprava dříví po železnici (DNS)

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P20V00001110
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-016624
Datum otevření: 15.05.2020
Datum zavedení: 31.07.2020 10:00
Datum ukončení: 31.07.2024 00:00

Název a popis předmětu

 • Název: Přeprava dříví po železnici (DNS)
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby přepravy surové dřevní hmoty (dále také jen „dříví“) dle aktuálních potřeb zadavatele prostřednictvím železniční nákladní dopravy (dále jen „přeprava dříví“).
  Dřevní hmota bude přepravována ze zadavatelem určených železničních stanic k odběrateli až do vzdálenosti 500 km. Místa nakládky i vykládky budou blíže specifikována v rámci veřejných zakázek zadávaných v DNS s uvedením názvu příjemce, železniční stanice (čísla stanice), příp. GPS souřadnicemi. Přednostně se bude jednat o zahraniční přepravu dříví k zahraničnímu odběrateli, v omezené míře bude služba využita také k přepravě dříví pro vnitrostátní odběratele.
  Zadavatel určí konkrétní požadovaný objem přepravy dříví, způsob stanovení termínů a případné další nezbytné požadavky a podmínky ve výzvě k podání nabídky ve smyslu § 141 zákona.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 100 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS