Přijatá zpráva - ostatní

Dynamický nákupní systém Provádění těžebních činnosti (DNS)
Odesílatel Radek Mach
Organizace odesílatele Lesy České republiky, s.p. [IČO: 42196451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.10.2019 09:09:51
Předmět Oznámení o plánovaném ukončení DNS

Zadavatel tímto oznamuje dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému s názvem „Provádění těžebních činnosti (DNS), ev. č. VVZ: Z2018-018945“, že dojde k předčasnému ukončení tohoto DNS pro vyčerpání předpokládané hodnoty.

Zároveň zadavatel dodavatelům oznamuje, že zavádí nový dynamický nákupní systém s názvem „Provádění těžebních činností 2020+ (DNS), ev. č. VVZ: Z2019-035921, do kterého umožní, v souladu s ust. § 140 odst. 1, podat žádost o účast každému dodavateli po celou dobu trvání DNS.


Přílohy
- Oznámení o plánovaném ukončení DNS.pdf (487.59 KB)