Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)
Odesílatel Radek Mach
Organizace odesílatele Lesy České republiky, s.p. [IČO: 42196451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.10.2019 15:51:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (873.46 KB)
- OPR. příloha č. 1 ZD-žádost o účast v DNS TČ 2020+ .docx (25.36 KB)