Přijatá zpráva - ostatní

Dynamický nákupní systém Provádění těžebních činnosti (DNS)
Odesílatel Radek Mach
Organizace odesílatele Lesy České republiky, s.p. [IČO: 42196451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2020 12:02:44
Předmět OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM UKONČENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU

Zadavatel tímto oznamuje dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému s názvem „Provádění těžebních činnosti (DNS), ev. č. VVZ: Z2018-018945“, že ke konci ledna 2020 předpokládá předčasné ukončení tohoto DNS pro vyčerpání předpokládané hodnoty.

Zároveň zadavatel dodavatelům oznamuje, že byl zaveden nový dynamický nákupní systém s názvem „Provádění těžebních činností 2020+ (DNS), ev. č. VVZ: Z2019-035921, do kterého umožní, v souladu s ust. § 140 odst. 1, podat žádost o účast každému dodavateli po celou dobu trvání DNS.

Přístup do elektronického nástroje, kde je uveřejněna zadávací dokumentace a kde je možné podat žádost o účast do nového DNS, je dostupný z následujícího odkazu:
https://zakazky.lesycr.cz/dns_display_32.html


Přílohy
- Oznámení o plánovaném ukončení DNS 20200114.pdf (486.25 KB)