Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Provádění pěstebních činností (DNS)
Odesílatel Radek Mach
Organizace odesílatele Lesy České republiky, s.p. [IČO: 42196451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.12.2020 09:11:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

INFORMACE O ZMĚNĚ ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE

Ke dni 14. 12. 2020 dojde ke změně elektronického nástroje, ve kterém bude zadavatel Lesy České republiky s.p. zavádět dynamické nákupní systémy (dále jen "DNS") a zadávat veřejné zakázky v již zavedených DNS. Od tohoto, shora uvedeného data bude používán certifikovaný elektronický nástroj EVEZA (https://eveza.cz/). Nově budou všechny DNS dostupné v el. nástroji EVEZA na adrese https://eveza.cz/profil-zadavatele/lesy-ceske-republiky-sp/17. K datu provedení změny bude v EVEZE zveřejněna změna zadávací dokumentace, upravující požadavky na elektronické vybavení a způsob podání žádostí o účast v DNS, resp. podání nabídek do dílčích výzev v DNS.

Žádosti o účast v DNS bude možné podávat prostřednictvím el. nástroje E-ZAK do 10. 12. 2020.

Migrace dat z el. nástroje E-ZAK do el. nástroje EVEZA bude probíhat v termínu 11.–13. 12. 2020.

Žádáme dodavatele, aby v termínu migrace žádosti o účast v DNS prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nepodávali. Od 14. 12. 2020 bude podání žádosti o účast probíhat již prostřednictvím elektronického nástroje EVEZA.