Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Asanace lesních pozemků kontaminovaných pyrotechnickým materiálem – lokalita Boří les
Odesílatel František Hloušek
Organizace odesílatele Lesy České republiky, s.p. [IČO: 42196451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2015 17:15:24
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Vážený zájemce,

Vaše žádost o dodatečné informace směřuje k zakázce s názvem "Výzva k podání nabídek č. 1/2015 – Asanace lokality Boří les" nikoliv k zavedenému dynamickému nákupnímu systému s názvem „Asanace lesních pozemků kontaminovaných pyrotechnickým materiálem – lokalita Boří les“, ke kterému jste Vaši žádost přiřadil. Zadávací dokumentace k zavedenému DNS žádné informace, ke kterým by se Vaše žádost dala přiřadit, neobsahuje. S ohledem na tuto skutečnost Vás tímto informuji, že Vaše žádost byla podána po lhůtě pro podání žádostí o dodatečné informace uvedené v čl. 8 výzvy k podání nabídek č. 1/2015 – Asanace lokality Boří les. Na Vaši žádost nebude zadavatel reagovat.

S pozdravem

Ing. František Hloušek
referent OZVZ
Lesy České republiky, s.p.

Původní zpráva

Datum 23.09.2015 08:00:45
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

viz příloha


Přílohy
Dodat_info.pdf (24.38 KB)
Dodat_info.pdf (24.38 KB)