Zadávací dokumentace

Zadávací řízení: Výzva k podání nabídek č. 137 v kategorii 2 - Výroba dříví komplexní četou na OM, LS Litoměřice R 10, R11, R12

Informace o dokumentu

Název: 933_2019_043_Příloha_č._1_ZD_Závazný_vzor_smlouvy_o_dílo_včetně_příloh
Popis: text Smlouvy
Uveřejnění dokumentu na Profilu: 25.04.2019 14:14:07

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Dokument MS Word 933_2019_043_933_2019_043_Příl oha_č._1_ZD_Závazný_vzor_smlou vy_o_dílo_včetně_příloh.doc
Velikost: 228.00 KB
Aktuální verze souboru: 11.04.2019 13:18:07
Otisk MD5: 3b6766e1f5eb49a9a4b5c1800c2bbf81
Otisk SHA256: e05b2266e64be0dd5917c60d65e6bc18aaa0a70da69b90ad321671e8f052e719

Historie souboru

Datum Název Popis Typ dokumentu Jméno souboru Velikost
V 11.04.2019 13:18:07 933_2019_043_Příloha _č._1_ZD_Závazný_vzo r_smlouvy_o_dílo_vče tně_příloh text Smlouvy zadávací dokumentace - 933_2019_043_933_201 9_043_Příloha_č._1_Z D_Závazný_vzor_smlou vy_o_dílo_včetně_pří loh.doc 228.00 KB