Zadávací dokumentace

Zadávací řízení: Výzva k podání nabídek č. 116 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litoměřice R 11

Informace o dokumentu

Název: 933_2019_040_Příloha_č._1_ZD_Závazný_vzor_smlouvy_o_dílo_včetně_příloh
Popis: text Smlouvy
Uveřejnění dokumentu na Profilu: 25.04.2019 14:26:07

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Dokument MS Word 933_2019_040_933_2019_040_Příl oha_č._1_ZD_Závazný_vzor_smlou vy_o_dílo_včetně_příloh.doc
Velikost: 210.50 KB
Aktuální verze souboru: 11.04.2019 13:52:48
Otisk MD5: cb97a99b401fd2773022ce4184231cac
Otisk SHA256: ea0113a69a4c4b09ce1753f6648d20b9de0f12a6faeb347ccfaf2c3a4efedcf1

Historie souboru

Datum Název Popis Typ dokumentu Jméno souboru Velikost
V 11.04.2019 13:52:48 933_2019_040_Příloha _č._1_ZD_Závazný_vzo r_smlouvy_o_dílo_vče tně_příloh text Smlouvy zadávací dokumentace - 933_2019_040_933_201 9_040_Příloha_č._1_Z D_Závazný_vzor_smlou vy_o_dílo_včetně_pří loh.doc 210.50 KB