Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výzva k podání nabídek č. 19 - Dodávky kukuřice pro LZ Konopiště
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osiva kukuřice vymezené v příloze č. 1 závazného vzoru Kupní smlouvy, Ceníku kukuřice pro LZ Konopiště, a to za podmínek v této smlouvě stanovených.
Všechna nabízená osiva musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, zákonem č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám a zákonem č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, a prováděcími předpisy k těmto zákonům.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)
Kontakt: Petra Novotná, 956999587, zakazky@lesycr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Lhůta pro podání žádosti o účast:
Datum předložení nabídky: 10.02.2020 08:00
Datum zahájení: 29.01.2020 09:20