Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výzva k podání nabídek č. 32 - Přeprava dříví na LS Nasavrky, LHC Nasavrky
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v přepravě dřevní hmoty (dále také jen „dříví“). Konkrétně se bude jednat o tyto činnosti:
• osovou dopravu (z lokality OM1 k odběrateli zadavatele),
• odvoz dříví z lokality OM do lokality ES2,
• odvoz dříví z lokality OM, včetně vagónování,
• vagónování (bez dopravy do místa vagónování),
• kurtování dříví (vázání vagónů),
• nakládání dříví na vozidla bez hydraulické ruky bez předchozího svozu,
• nakládání dříví na vozidla bez hydraulické ruky včetně předchozího svozu,
• nakládání dříví do kontejnerů na lokalitě ES,
• nakládání dříví do kontejnerů na lokalitě OM,
• přepravu dříví k zahraničnímu odběrateli,
• nakládání dříví postupně z více než tří skládek,
• provedení povýrobních úprav pracovišť (zejm. úklid skládek, cest, vodotečí).
Podrobnosti jsou uvedeny ve Smlouvě a Ceníku.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)
Kontakt: Ing. Pavlína Kotíková
+420 956 999 403
zakazky@lesycr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Lhůta pro podání žádosti o účast:
Datum předložení nabídky: 21.05.2019 08:00
Datum zahájení: 09.05.2019 15:31