Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Podpora výrobce Hewlett Packard pro servery instalované na OJ LČR
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je pořízení podpory (služeb) HPE Foundation Care NBD Service pro 95 ks serverů nacházejících se na organizačních jednotkách Lesů České republiky, s.p. Seznam serverů je přílohou závazného návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy. Smluvní strany dále smluví služby za podmínky 9 x 5 NBD (přičemž platí odezva do druhého dne po nahlášení závady; HW obměna do druhého dne od nahlášení závady), poskytování podpory pro nové firmware serverů (updaty), jakož i službu Wdmr Service (tato služba umožňuje zadavateli ponechat si vadný harddisk nebo příslušné komponenty SSD/USB flash disku, kterých se zadavatel nechce vzdát kvůli citlivým datům na disku; možnost ponechání vadných médií musí zahrnovat veškerou diskovou mechaniku, resp. příslušné SSD/USB flash disky).V podrobnostech viz Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace.
Místo plnění: sídlo zadavatele
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: sídlo zadavatele - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Postup zadání: zakázka malého rozsahu
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 13.08.2019 11:00
Datum zahájení: 31.07.2019 00:00