Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bohdanečský potok
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.09.2019 01.10.2019 08:00
BP Heřmanický potok, ř. km 3,3 - 4,2 a PP Heřmanického potoka, ř. km 0,0 - 2,6
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.09.2019 02.10.2019 10:00
LC Bělecká - stavební práce
podlimitní Zadávání VZ 19.09.2019 08.10.2019 11:00
Technickému zhodnocení LC K Pile včetně skládkoviště na LS Kraslice
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.09.2019 02.10.2019 10:00
VN U Sila
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.09.2019 03.10.2019 11:00
LC Kýchovská PŠ
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.09.2019 01.10.2019 10:00
Seník Stavení Moravský Krumlov
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.09.2019 30.09.2019 10:00
Chata Furmanka
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 17.09.2019 30.09.2019 10:00
Dodávka 2 ks odvozní soupravy pro LZ Boubín a LZ Kladská
nadlimitní Zadávání VZ 17.09.2019 23.10.2019 10:00
Valašská Polanka 9 - plynofikace
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 17.09.2019 30.09.2019 11:00
Folknářský potok ř. km 0,990 - 1,520 vč. PP
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.09.2019 24.09.2019 10:00
Horní Přehrada a Horní Švýcarský rybník
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.09.2019 24.09.2019 10:00
LC Malá hráz- Lesy-havárie mostu
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.09.2019 25.09.2019 11:00
oprava linek LS N.Hrady revír 11
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.09.2019 26.09.2019 10:00
oprava linek LS N.Hrady revír 1,3,4
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.09.2019 26.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100  ››