Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Těchonínský potok - přehrážka
VZ malého rozsahu Zadávání 22.09.2020 05.10.2020 10:00
Nešůrka v Doubravici, Klemovský potok v Klemově
VZ malého rozsahu Zadávání 21.09.2020 05.10.2020 10:00
TZ na LC revíry Šarovy a Malenovice
VZ malého rozsahu Zadávání 21.09.2020 02.10.2020 10:00
HB Od Vlčích jam - Kryštofovo údolí
VZ malého rozsahu Zadávání 17.09.2020 29.09.2020 10:00
Jakubovský potok v k.ú. Lesní Jakubov
VZ malého rozsahu Zadávání 17.09.2020 29.09.2020 10:00
LC Dubická - oprava povrchu
VZ malého rozsahu Zadávání 17.09.2020 30.09.2020 10:00
PP Bystřického potoka - přehrážka v ř.km 0,600
VZ malého rozsahu Zadávání 17.09.2020 30.09.2020 10:00
Senoradský potok
VZ malého rozsahu Zadávání 17.09.2020 01.10.2020 10:00
LC Cikánská - napojení ZÚ
VZ malého rozsahu Zadávání 15.09.2020 29.09.2020 10:00
Libchyňský potok-přehrážka ř.km 1,135 rek.+OaÚ
VZ malého rozsahu Zadávání 15.09.2020 29.09.2020 10:00
Oprava části komunikace v objektu Psáry (p.p.č. 380/9, k.ú. Libeř)
VZ malého rozsahu Zadávání 15.09.2020 29.09.2020 10:00
Opravy lesních cest na polesí Komorsko a Višňová
VZ malého rozsahu Zadávání 15.09.2020 29.09.2020 10:00
Revír 9 Trnava
VZ malého rozsahu Zadávání 15.09.2020 29.09.2020 10:00
Červený potok - nánosy
VZ malého rozsahu Zadávání 14.09.2020 25.09.2020 10:00
Holštejnský p. II.
VZ malého rozsahu Zadávání 14.09.2020 29.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››