Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Těptín - Vodovodní přípojky v Těsné ulici
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.03.2019 02.04.2019 10:00
Lomná I.
podlimitní Zadávání VZ 19.03.2019 18.04.2019 10:00
Čištění svodnic na LS Jablunkov
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.03.2019 29.03.2019 10:00
LC Romavská
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.03.2019 29.03.2019 10:00
Rekonstrukce mostku na LC Kapličky, LS V.Brod
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.03.2019 29.03.2019 10:00
Malechovský potok ř.km 0,100-1,800
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.03.2019 25.03.2019 10:00
Oprava střechy objektu Konopiště č.p. 12
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.03.2019 27.03.2019 10:00
Oplocení semenného sadu Janovice
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.03.2019 25.03.2019 10:00
Oprava oborního plotu v oboře Kopidlno - 2019
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.03.2019 25.03.2019 10:00
Komora v km 3,033 a PP Komory v km 0,075
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 08.03.2019 20.03.2019 10:00
Sněžná jáma Údolní
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.03.2019 18.03.2019 10:30
Suchý sklad Čáslavský - sjezd
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.03.2019 18.03.2019 10:00
LC Javorová alej
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 05.03.2019 20.03.2019 10:00
5 VN Kajlovec
podlimitní Zadávání VZ 01.03.2019 28.03.2019 10:00
LC Viničná -SÚLC
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 01.03.2019 14.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20  ››