Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hornohuťský potok II.
podlimitní Zadávání 02.07.2020 03.08.2020 10:00
Propust Malá ház
VZ malého rozsahu Zadávání 02.07.2020 15.07.2020 10:00
Opravy havarijních stavů LC LS Rumburk
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Opravy lesních cest a svážnice na polesí Komorní Hrádek a Olešovice
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Revír 43 Trubiska Revír 44 Lužná
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 15.07.2020 10:00
Údržba mostních objektů na LS Jablunkov
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Rožínka v km 0,000-0,250
VZ malého rozsahu Zadávání 30.06.2020 15.07.2020 10:00
Hrutovský potok
VZ malého rozsahu Zadávání 29.06.2020 13.07.2020 10:00
RN Skřivánek
VZ malého rozsahu Zadávání 29.06.2020 13.07.2020 10:00
Jakubovský potok v k.ú. Lesní Jakubov
VZ malého rozsahu Zadávání 25.06.2020 13.07.2020 10:00
LC Hůrková a Zpřístupnění na revíru Vysoké Pole
VZ malého rozsahu Zadávání 18.06.2020 13.07.2020 10:00
Pilský potok, ř. km 5,100-5,500 a PP Pilského potoka, ř. km 0,000-0,260
VZ malého rozsahu Zadávání 18.06.2020 30.06.2020 10:00
Dubovka ř.km 1,635-2,050
VZ malého rozsahu Zadávání 12.06.2020 25.06.2020 10:00
LC Godula
VZ malého rozsahu Zadávání 12.06.2020 25.06.2020 10:00
LC Modrý kámen - Mýtská křižovatka
VZ malého rozsahu Zadávání 12.06.2020 26.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››