Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Loukotnický potok ř.km 0,920-0,980
VZ malého rozsahu Zadávání 04.12.2020 18.12.2020 10:00
Ploužnický potok Bradlecká Lhota
VZ malého rozsahu Zadávání 04.12.2020 15.12.2020 10:00
VT Sedlinka v km 2,500 - 5,150
podlimitní Zadávání 04.12.2020 22.12.2020 10:00
LC Dlouhé Vřesoviště
VZ malého rozsahu Zadávání 01.12.2020 14.12.2020 10:00
Opravy lesních cest na polesí Komorsko a Višňová
VZ malého rozsahu Zadávání 01.12.2020 15.12.2020 10:00
Rybníky Na Důlském
podlimitní Zadávání 01.12.2020 18.12.2020 10:00
Hornohuťský potok II.
podlimitní Zadávání 30.11.2020 04.01.2021 10:00
Hlásnice
podlimitní Zadávání 26.11.2020 05.01.2021 10:00
Revitalizace těžebny rašeliny Hrdlořezy
VZ malého rozsahu Zadávání 26.11.2020 10.12.2020 10:00
Bába ř.km 0,300
VZ malého rozsahu Zadávání 20.11.2020 02.12.2020 10:00
VN Lipinka
VZ malého rozsahu Zadávání 20.11.2020 03.12.2020 10:00
VN V Olšinách
VZ malého rozsahu Zadávání 20.11.2020 09.12.2020 10:00
VN Špice
VZ malého rozsahu Zadávání 12.11.2020 25.11.2020 10:00
Libchyňský potok-přehrážka ř.km 1,135 rek.+OaÚ
VZ malého rozsahu Zadávání 11.11.2020 24.11.2020 10:00
Třeslice ř.km 1,900 - 2,920
VZ malého rozsahu Zadávání 11.11.2020 24.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››