Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OPŠ PP Lašovického potoka ř.km 0,040-0,115
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 11.11.2019 10:00
Polomina ř. km 2,550 - 5,006
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2019 29.10.2019 10:00
Rusava km 26,317 - 28,525
podlimitní Zadáno 07.10.2019 11.11.2019 10:00
Doplnění svodnic LS Hanušovice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 17.10.2019 11:00
LC Za školou
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 17.10.2019 10:00
Semošický potok, ř.km 1,750-1,900
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2019 09.10.2019 11:00
Hlisník
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 07.10.2019 11:00
VN U Sila
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 03.10.2019 11:00
Podolský potok I.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 24.09.2019 10:00
Jezuitská - oprava zdi
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019 18.09.2019 11:00
PŠ 05/2019 - LHC Brumov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019 17.09.2019 10:00
Chata Podbělka - opravy na objektu
VZ malého rozsahu Zadávání 28.08.2019 09.09.2019 10:00
Lomná I.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2019 25.09.2019 10:00
Velkochov bažantů Zájezek (s.p.č. 214, k.ú. Chlístov u Benešova) - Výměna střešní krytiny
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2019 03.09.2019 10:00
Milotický potok
podlimitní Zadáno 21.08.2019 23.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016