Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kobylí potok km 0,000-0,725
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 21.02.2019 10:00
Likvidace lomu Mlázovice II.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 22.02.2019 10:00
Most - LC Dolská
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 22.02.2019 10:00
Smrčinský potok v km 0,000 - 1,820
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2019 19.02.2019 10:00
Zvonící potok, ř.km 0,000 - 0,540
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2019 15.02.2019 10:00
Bělečský potok v km 0,595 - 0,716
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2019 14.02.2019 10:00
Bynovecký potok, ř.km 0,035 - 0,230
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2019 14.02.2019 10:00
Lesní potok v km 0,000 - 1,000
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2019 14.02.2019 10:00
LP Porubky v km 15,3, km 0,040 - 0,630
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2018 09.01.2019 10:00
VN Sedlinka - rekonstrukce požeráku
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2018 10.01.2019 10:00
VN Kojetín
podlimitní Zadáno 30.11.2018 09.01.2019 10:00
Barborka ř.km 1,980-2,050
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 11.12.2018 10:00
Svodnice - jez Milokošť
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 03.12.2018 10:00
Debrnický potok ř. km 0,000 - 0,250
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2018 20.11.2018 10:00
Maršovský potok ř.km 1,950 - 2,040
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2018 14.11.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016