Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova RN Ortel
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2020 08.06.2020 10:00
Stavební úpravy polesí Lovčice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2020 05.06.2020 10:00
Turistický chodník PR Černá hora
podlimitní Zadáno 25.05.2020 12.06.2020 10:00
Oborní plot Žehrov 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 08.06.2020 10:00
Oplocení semenného sadu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 03.06.2020 10:00
Oprava 2 LC LS Přeštice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 04.06.2020 10:00
DO na revíru Šarovy a 149 Hyková alej
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 28.05.2020 10:00
LC Arnoltice-Předlánce -TZ
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 27.05.2020 10:00
LHC Vsetín - příkopy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 28.05.2020 10:00
RN Prachárna
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 27.05.2020 10:00
Oprava povrchů lesních cest na KŘ Zlín tryskovou metodou –„Turbo“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 27.05.2020 10:00
Zpřístupnění na revíru Vizovice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 27.05.2020 10:00
Oprava LC na revíru Vracov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2020 25.05.2020 10:00
Rizikové kácení a ořez L. Bohdaneč - LS Choceň
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 20.05.2020 10:00
LC Knížecí alej
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2020 18.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016