Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Retenční nádrž Červený vrata
podlimitní Zadáno 19.07.2018 07.08.2018 09:00
LC Stará Můstecká
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 01.08.2018 10:00
Korouhevský potok v k.ú. Korouhev
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2018 31.07.2018 09:30
LC Výpadovka
podlimitní Zadáno 16.07.2018 03.08.2018 10:00
Rekonstrukce LC Houpavá, LC Hraběcí
podlimitní Zadáno 16.07.2018 07.08.2018 13:00
Hřiště na vyhlídce
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2018 23.07.2018 12:00
Modernizace lesovny Krásná 183
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 31.07.2018 11:00
Oprava LC na LR Říčky - LS Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 23.07.2018 08:30
Ponědražský potok ř.km 7,70 - 11,50
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2018 23.07.2018 09:30
LC Terexová
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2018 17.07.2018 09:00
OHB LP Nedašovky v Nedašově km 0,000-3,075 II.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2018 17.07.2018 10:30
Petrůvka v k.ú. Petrov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2018 17.07.2018 11:00
RN U Malovaného mostku - realizace stavebních prácí
podlimitní Zadáno 29.06.2018 02.08.2018 09:00
SV Studené údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 17.07.2018 09:30
Zemní sklad - revír Slabce
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 16.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016