Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kralická obora 2RN LP Oslavy v km 34,5
podlimitní Zadáno 12.06.2019 28.06.2019 10:00
Skořický potok ř.km 1,600-1,800
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 11:00
Výměna oken v bytovém domě čp. 278, Chudenice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 18.06.2019 10:00
RO - Lapač splavenin Bradelný
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 07.06.2019 10:00
Jičínka km 23,700 - 23,950
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 03.06.2019 10:00
Chuchelenský potok obj.č.7 rek.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 27.05.2019 10:00
Štichovice ř.km 1,927-1,992
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 23.05.2019 11:00
VN Vlčí
podlimitní Zadáno 03.05.2019 23.05.2019 11:00
Lesní cesta K Oponě, Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského, Opevnění toku Světlá
podlimitní Zadáno 24.04.2019 29.05.2019 10:00
Revitalizace Kunštát
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 30.04.2019 10:00
VN Hutě
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 02.05.2019 10:00
RN SAŇ
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Oprava lesní cesty Křínov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 18.04.2019 10:00
VN Rybárna
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 15.04.2019 10:00
VN Zelené Dolíky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 15.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016