Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MO Fojtka - seník
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2019 09.04.2019 10:00
Oprava oplocení v oboře Hájek
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 09.04.2019 10:00
Výstavba retenční nádrže Soutok
podlimitní Zadáno 27.03.2019 23.04.2019 10:00
Rekonstrukce mostku na LC Kapličky, LS V.Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 29.03.2019 10:00
Malechovský potok ř.km 0,100-1,800
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 25.03.2019 10:00
Oprava střechy objektu Konopiště č.p. 12
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 27.03.2019 10:00
Suchý sklad Čáslavský - sjezd
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 18.03.2019 10:00
LC Javorová alej
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 20.03.2019 10:00
Revitalizace kanalizace a vodovodu, Rekonstrukce komunikace-RSP
podlimitní Zadáno 01.03.2019 21.03.2019 10:00
VN Domaslavičky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 15.03.2019 10:00
LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu
podlimitní Zadáno 27.02.2019 25.03.2019 10:00
RN Blatný rybník - rekonstrukce výpustního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2019 01.03.2019 10:00
LC Čertova
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 26.02.2019 09:00
Kobylí potok km 0,000-0,725
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 21.02.2019 10:00
Likvidace lomu Mlázovice II.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 22.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016