Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LC Písková - stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 09.04.2020 10:00
Markoušovický potok Velké Svatoňovice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 06.04.2020 10:00
Most U Soutoku - realizace stavebních prací
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2020 01.04.2020 10:00
Jímací zařízení závlahy Školky LZ Kladská
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2020 11.03.2020 10:00
Tlučenský potok, ř.km 0,000 - 0,950 - realizace stavebních prácí
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2020 12.03.2020 10:00
Hospodářské stavení polesí Valtice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2020 09.03.2020 10:00
LC polesí Tvrdonice 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2020 09.03.2020 10:00
Rekonstrukce mostu U Rybičkárny
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2020 06.03.2020 10:00
MVN Koupaliště
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 03.03.2020 10:00
Revitalizace tůní na vodním toku Olšička
VZ malého rozsahu Zadávání 17.02.2020 28.02.2020 10:00
RN Velká Hanzlůvka
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 02.03.2020 10:00
VN Malenovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 28.02.2020 10:00
Tichá říčka ř.km 0,900 - 1,025 Karlov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 25.02.2020 10:00
Suchý potok, ř.km 0,000 - 0,090
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 25.02.2020 10:00
Budňanský potok ř.km 0,000-0,800
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 20.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016